Ảnh sản phẩm thuộc về PNLAB

Thông tin chi tiết sản phẩm

Tên sản phẩm:

LPC2220FBD144

Giá:

90.000

Tình trạng:

Liên hệ

Xuất xứ:

Chính Hãng

Hãng sản xuất:

NXP

Mã sản phẩm:

LPC2220FBD144

90.000

90.000 1+ units
85.000 10+ units
80.000 100+ units

Features:

Product Name: LPC2220FBD144
SN: LPC2220FBD144
Product Number: SP-C9882
Footprint: LQFP144_20X20X05
MCU,Chip,Micro Controller,IC

Dataheet: Download Datasheet