Ảnh sản phẩm thuộc về PNLAB

Thông tin chi tiết sản phẩm

Tên sản phẩm:

Nhận làm mạch in vật liệu dẻo ( FPC PCB )

Giá:

Đang cập nhật

Tình trạng:

Liên hệ

Xuất xứ:

Đang cập nhật

Hãng sản xuất:

Đang cập nhật

Mã sản phẩm:

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật 1+ units
Đang cập nhật 10+ units
Đang cập nhật 100+ units

Nhận làm mạch in vật liệu dẻo ( FPC PCB )