Ảnh sản phẩm thuộc về PNLAB

Thông tin chi tiết sản phẩm

Tên sản phẩm:

Cảm Biến Dòng TKC100BS5 100A AC-DC

Giá:

150.000

Tình trạng:

Liên hệ

Xuất xứ:

Đang cập nhật

Hãng sản xuất:

Đang cập nhật

Mã sản phẩm:

Đang cập nhật

150.000

150.000 1+ units
150.000 10+ units
Đang cập nhật 100+ units

Cảm Biến Dòng TKC100BS5 100A AC-DC