Ảnh sản phẩm thuộc về PNLAB

Thông tin chi tiết sản phẩm

Tên sản phẩm:

LPC2103FBD48

Giá:

62.000

Tình trạng:

liên hệ

Xuất xứ:

Chính Hãng

Hãng sản xuất:

NXP

Mã sản phẩm:

LPC2103FBD48

62.000

62.000 1+ units
60.000 10+ units
55.000 100+ units

Features:

Product Name: LPC2103FBD48
SN: LPC2103FBD48
Product Number: SP-C9878
Footprint: LQFP48_7X7X05P
MCU,Chip,Micro Controller,IC

Dataheet: Download Datasheet