Danh sách tin tức pnlab

đặt mạch in tối thiểu 3pcs

đặt mạch in tối thiểu 3pcs

đặt mạch in tối thiểu 3pcs

Đọc tiếp »

Đặt hàng linh kiện Digikey, Mouser, Arrow, Verical, Element14, AVnet,Rochester, Future, chip one stop, Master

Đặt hàng linh kiện Digikey, Mouser, Arrow, Verical, Element14, AVnet,Rochester, Future, chip one stop, Master

Đặt hàng linh kiện Digikey, Mouser, Arrow, Verical, Element14, AVnet,Rochester, Future, chip one stop, Master

Đọc tiếp »

Đặt Hàng Linh kiện Taobao.com

Đặt Hàng Linh kiện Taobao.com

Đặt Hàng Linh kiện Taobao.com

Đọc tiếp »

Nhận làm mạch in vật liệu dẻo ( FPC PCB )

Nhận làm mạch in vật liệu dẻo ( FPC PCB )

Nhận làm mạch in vật liệu dẻo ( FPC PCB )

Đọc tiếp »

Nhận làm mạch in vật liệu nhôm ( Aliminum PCB )

Nhận làm mạch in vật liệu nhôm ( Aliminum PCB )

Nhận làm mạch in vật liệu nhôm ( Aliminum PCB )

Đọc tiếp »

Nhận làm mạch in FR1 ( PCB FR1)

Nhận làm mạch in FR1 ( PCB FR1)

Nhận làm mạch in FR1 ( PCB FR1)

Đọc tiếp »

Nhận cung cấp mạch điện tử trọn gói

Nhận cung cấp mạch điện tử trọn gói

Nhận cung cấp mạch điện tử trọn gói

Đọc tiếp »

Hưỡng dẫn tạo file Gerber

Hưỡng dẫn tạo file Gerber

Hưỡng dẫn tạo file Gerber

Đọc tiếp »

Xuất Gerber từ eagle

Xuất Gerber từ eagle

Đọc tiếp »