Ảnh sản phẩm thuộc về PNLAB

Thông tin chi tiết sản phẩm

Tên sản phẩm:

ATTINY26L-8SU

Giá:

24.500

Tình trạng:

Liên hệ

Xuất xứ:

Chính Hãng

Hãng sản xuất:

Atmel

Mã sản phẩm:

ATTINY26L-8SU

24.500

24.500 1+ units
22.000 10+ units
20.000 100+ units

Features:

Product Name: AVR/ATTINY26L-8SU
SN: ATTINY26L-8SU
Product Number: SP-C8725
Footprint: SOIC20_75MM
MCU,Chip,Micro Controller,IC

Dataheet: Download Datasheet