Ảnh sản phẩm thuộc về PNLAB

Thông tin chi tiết sản phẩm

Tên sản phẩm:

Capacitor 100uF (107) 10% 16V

Giá:

5.500

Tình trạng:

Liên hệ

Xuất xứ:

Chính hãng

Hãng sản xuất:

AVX

Mã sản phẩm:

TAJD107M016RNJ

5.500

5.500 1+ units
5.300 10+ units
5.000 100+ units

Features:

Product Name: Capacitor 100uF (107) 20% 16V C11379
SN: TAJD107M016RNJ
Product Number: SP-C11379
Footprint: AUX-D(7343)
Capacitor

Dataheet: Download Datasheet