Ảnh sản phẩm thuộc về PNLAB

Thông tin chi tiết sản phẩm

Tên sản phẩm:

Capacitor 220nF (224) 10% 35V

Giá:

3.500

Tình trạng:

Liên hệ

Xuất xứ:

Chính hãng

Hãng sản xuất:

AVX

Mã sản phẩm:

TAJA224K035RNJ

3.500

3.500 1+ units
3.400 10+ units
3.300 100+ units

Features:

Product Name: Capacitor 220nF (224) 10% 35V C11364
SN: TAJA224K035RNJ
Product Number: SP-C11364
Footprint: AUX-A(3216)
Capacitor

Dataheet: Download Datasheet