Ảnh sản phẩm thuộc về PNLAB

Thông tin chi tiết sản phẩm

Tên sản phẩm:

Capacitor 10uF (106) 20% 16V

Giá:

3.500

Tình trạng:

Liên hệ

Xuất xứ:

Chính hãng

Hãng sản xuất:

AVX

Mã sản phẩm:

TAJC106M016RNJ

3.500

3.500 1+ units
3.400 10+ units
3.300 100+ units

Features:

Product Name: Capacitor 10uF (106) 20% 16V C11374
SN: TAJC106M016RNJ
Product Number: SP-C11374
Footprint: AUX-C(6032)
Capacitor

Dataheet: Download Datasheet