Ảnh sản phẩm thuộc về PNLAB

Thông tin chi tiết sản phẩm

Tên sản phẩm:

Capacitor 33uF (336) 10% 16V

Giá:

4.000

Tình trạng:

Liên hệ

Xuất xứ:

Chính hãng

Hãng sản xuất:

AVX

Mã sản phẩm:

TAJC336K016RNJ

4.000

4.000 1+ units
3.900 10+ units
3.800 100+ units

Features:

Product Name: Capacitor 33uF (336) 10% 16V C7217
SN: TAJC336K016RNJ
Product Number: SP-C7217
Footprint: AUX-C(6032)
Capacitor

Dataheet: Download Datasheet