Ảnh sản phẩm thuộc về PNLAB

Thông tin chi tiết sản phẩm

Tên sản phẩm:

Capacitor 1.0uF (105) 10% 35V

Giá:

4.000

Tình trạng:

Liên hệ

Xuất xứ:

Chính hãng

Hãng sản xuất:

AVX

Mã sản phẩm:

TAJB105K035RNJ

4.000

4.000 1+ units
3.900 10+ units
3.800 100+ units

Features:

Product Name: Capacitor 1.0uF (105) 10% 35V C7192
SN: TAJB105K035RNJ
Product Number: SP-C7192
Footprint: AUX-B(3528)
Capacitor

Dataheet: Download Datasheet