Ảnh sản phẩm thuộc về PNLAB

Thông tin chi tiết sản phẩm

Tên sản phẩm:

Capacitor 22uF (226) 10% 10V

Giá:

2.500

Tình trạng:

Liên hệ

Xuất xứ:

Chính hãng

Hãng sản xuất:

AVX

Mã sản phẩm:

TAJA226K010RNJ

2.500

2.500 1+ units
2.400 10+ units
2.300 100+ units

Features:

Product Name: Capacitor 22uF (226) 10% 10V C11366
SN: TAJA226K010RNJ
Product Number: SP-C11366
Footprint: AUX-A(3216)
Capacitor

Dataheet: Download Datasheet