Ảnh sản phẩm thuộc về PNLAB

Thông tin chi tiết sản phẩm

Tên sản phẩm:

Capacitor 22uF (226) 20% 16V

Giá:

5.500

Tình trạng:

Liên hệ

Xuất xứ:

Chính hãng

Hãng sản xuất:

AVX

Mã sản phẩm:

TAJB226M016RNJ

5.500

5.500 1+ units
5.300 10+ units
5.000 100+ units

Features:

Product Name: Capacitor 22uF (226) 20% 16V C11372
SN: TAJB226M016RNJ
Product Number: SP-C11372
Footprint: AUX-B(3528)
Capacitor

Dataheet: Download Datasheet