Ảnh sản phẩm thuộc về PNLAB

Thông tin chi tiết sản phẩm

Tên sản phẩm:

Capacitor 4.7uF (475) 20% 16V

Giá:

5.500

Tình trạng:

Liên hệ

Xuất xứ:

Chính hãng

Hãng sản xuất:

AVX

Mã sản phẩm:

TAJA475M016RNJ

5.500

5.500 1+ units
5.300 10+ units
5.100 100+ units

Features:

Product Name: Capacitor 4.7uF (475) 20% 16V C11369
SN: TAJA475M016RNJ
Product Number: SP-C11369
Footprint: AUX-A(3216)
Capacitor

Dataheet: Download Datasheet